Dziś jest Niedziela, 25. Sierpnia, 2019 r.
Z kwiatami do: Grzegorza, Ludwika, Luizy, Patrycji  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

  • Większość imprez i wydarzeń ma charakter integracyjny.
  • W naszej placówce dbamy o przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie wychowanków w społeczności.
  • Przez cały rok szkolny proponujemy młodzieży wiele form zajęć sprzyjających integracji oraz różnorodne imprezy o charakterze edukacyjnym (np. konkurs Omnibus, organizowany dla mieszkańców burs i internatów Wrocławia), artystycznym (np. Prezentacje Artystyczne Młodzieży, wernisaże i wystawy prac wychowanków, Wieczory Młodego Twórcy), sportowym (wyjścia  na zajęcia rekreacyjno-sportowe). Wspieramy rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
  • Zapewniamy wychowankom warunki do nauki; oferujemy pomoc nauczycieli przedmiotowych.
  • Zachęcamy młodzież do czytelnictwa.
  • Proponujemy wychowankom zajęcia wspierające rozwój osobisty.
  • W palcówce zapewniona jest pomoc psychologiczna oraz pomoc logopedyczna.
  • Placówka współpracuje ze szkołami wychowanków, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, klubami sportowymi i innymi instytucjami powołanymi do wspierania wszechstronnego rozwoju wychowanków i opieki.
  • W placówce organizowane są wydarzenia poruszające problematykę społeczną (np. akcje charytatywne, debaty, prawybory).
  • Tradycją naszej placówki jest coroczne organizowanie imprez i uroczystości, m.in.: kolacja wigilijna, wieczór wróżb andrzejkowych, święto Niepodległości, Walentynki, Wybory Najsympatyczniejszych Mieszkańców, Bal Karnawałowy; uczniów klas I zapraszamy na wycieczkę integracyjną.

 

 

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV