Dziś jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

ˇ         W naszej placówce dbamy o przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie wychowanków w społeczności.

ˇ         Przez cały rok szkolny proponujemy młodzieży różnorodne imprezy o charakterze edukacyjnym (np. konkurs Omnibus, organizowany dla mieszkańców burs i internatów Wrocławia), artystycznym (np. Prezentacje Artystyczne Młodzieży, wernisaże i wystawy prac wychowanków, Wieczory Młodego Twórcy), sportowym (wyjścia  na zajęcia rekreacyjno-sportowe). Wspieramy rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

ˇ         Zapewniamy wychowankom warunki do nauki; oferujemy pomoc w nauce.

ˇ         Zachęcamy młodzież do czytelnictwa.

ˇ         Proponujemy wychowankom zajęcia wspierające rozwój osobisty.

ˇ         W placówce zapewniona jest pomoc psychologiczna oraz pomoc logopedyczna.

ˇ         Placówka współpracuje ze szkołami wychowanków, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, klubami sportowymi i innymi instytucjami powołanymi do wspierania wszechstronnego rozwoju wychowanków i opieki.

ˇ         W placówce organizowane są wydarzenia poruszające problematykę społeczną (np. akcje charytatywne, debaty, prawybory).

ˇ         Tradycją naszej placówki jest coroczne organizowanie imprez i uroczystości, m.in.: kolacja wigilijna, wieczór wróżb andrzejkowych, święto Niepodległości, Walentynki; uczniów klas I zapraszamy na wycieczkę integracyjną.

 

 

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV