Dziś jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

      Wyjątki z regulaminu:...
           Stypendium przyznawane jest w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży najuboższej i promowania mieszkańców Bursy, którzy stanowią wzór dla innych.

Warunkiem przyznania stypendium jest równoczesne spełnianie przez wychowanka trzech warunków :

  • Trudna sytuacja materialna rodziny.
  • Osiąganie przez wychowanka dobrych wyników w nauce.
  • Przestrzeganie przez wychowanka postanowień Statutu , Regulaminu Bursy i zaangażowanie w prace na rzecz placówki.

Stypendia Stowarzyszenia są niezależne od innych form pomocy socjalnej i stypendiów państwowych, przyznawane są na podstawie udokumentowanych dochodów rodziny. Stanowią dochód w myśl przepisów o podatku dochodowym. O stypendium nie mogą się starać rodzice wychowanków czasowo przebywający za granicą, którzy nie mogą przedstawić zaświadczenia o osiąganych dochodach.

Stypendium przyznawane jest na pokrycie całości lub części opłaty za żywienie w Bursie. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się wychowankowie mieszkający od co najmniej 5 miesięcy w placówce.


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV