Dziś jest Sobota, 23. Marca, 2019 r.
Z kwiatami do: Feliksa, Oktawiana, Pelagii, Pelagiusza  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Podanie o przyjęcie do ośrodka
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Niepubliczna koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla uczniów szkół integracyjnych oraz specjalnych szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej. O przyjęciu do placówki wychowanka z innym rodzajem niepełnosprawności  decyduje dyrektor Ośrodka. Placówka feryjna. Opieka od godz. 14:00 w niedzielę do piątku do godz. 16:00. Ośrodek mieści się na drugim piętrze budynku.  Pokoje 2 -, 4 -osobowe.

 

Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie uczący się w szkołach integracyjnych i specjalnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej Ośrodka .

W dniach  18-29 maja 2015roku w Niepublicznym  Ośrodku Wychowawczym dla Młodzieży Słabo Słyszącej Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło zewnętrzną ewaluację problemową dotyczącą funkcjonowania Bursy w zakresie wymagań :

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania Ośrodka w wyznaczonych obszarach przez: badania ankietowe i rozmowy, jakie wizytatorzy przeprowadzali z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, wychowankami, , rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących z Ośrodkiem , ale też własne wnioski wizytatorów podczas obserwowanych zajęć i obserwacji placówki.

Z przeprowadzonej ewaluacji sporządzono raport, w którym określono na jakim poziomie realizowane jest każde wymaganie.

Z dumą informuję, że nasza Ośrodek  oba badane  obszary realizuje na najwyższym – bardzo wysokim poziomie – „A” .

Każdy zainteresowany może zapoznać się z „Raportem z ewaluacji problemowej” na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty

Wszystkim uczestniczącym w procesie ewaluacji zewnętrznej: wychowawcom i wszystkim pracownikom Ośrodka, wychowankom , rodzicom, partnerom - serdecznie dziękuję za podjęcie trudu uczestnictwa w tym wydarzeniu.

A całej społeczności placówki gratuluję tak wspaniałego rezultatu, będącego wynikiem naszej codziennej, sumiennej pracy, wzajemnego zrozumienia, ale też rozumienia praw i obowiązków, szacunku, tolerancji i codziennej sympatii.

Dyrektor Ośrodka – Iwona Loranc- Leśniak

Wrocław, 1 lipca 2015r.

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV