Dziś jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

     Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na stan zdrowia i samopoczucie wychowanków i zawiadamiają rodziców o wszystkich sytuacjach niepokojących.

     Jeżeli stan zdrowia wychowanka uniemożliwia mu uczestniczenie w zajęciach szkolnych i / lub pobyt w placówce grozi przeniesieniem choroby, infekcji, zakażenia na innych, rodzice dziecka są zobowiązani zabrać wychowanka do domu i zapewnić dziecku opiekę lekarską.

     W nagłych przypadkach pracownicy placówki korzystają z pomocy pogotowia ratunkowego.

     Pełnoletni wychowankowie mogą samodzielnie korzystać z doraŸnej opieki zdrowotnej, oferowanej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych "Proximum", ul. Żelazna 34. Wychowanek podczas choroby przebywa w domu.


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV