Dziś jest Sobota, 8. Maja, 2021 r.
Z kwiatami do: Izy, Stanisława, Wiktora, Dezyderii  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

POBYT W BURSIE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO LUB HYBRYDOWEGO

1. W Bursie mogą przebywać uczniowie, których szkoły organizują zajęcia stacjonarne - także pojedyncze osoby, które biorą udział w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (np. maturzyści).

2. W Bursie mogą przebywać wychowankowie, dla których szkoła, z powodu braku warunków do nauki zdalnej w domu, umożliwia naukę w budynku szkolnym (korzystanie z internetu lub urządzeń dostępnych w szkole).

3. W okresie nieobecności wychowanków w Bursie w związku z nauką zdalną, wychowawcy oferują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w każdej dostępnej formie, pozostają do dyspozycji i w kontakcie z młodzieżą i opiekunami. Bursa zapewnia także zdalną pomoc w nauce matematyki.

4. Opłaty za miejsce w Bursie w okresie nieobecności w placówce, także w związku ze zdalnym nauczaniem, są zgodne z umową zawartą z Rodzicami - co najmniej 7-dniowa nieobecność w Bursie powoduje obniżenie opłaty za ten okres o 50 % (opłata za rezerwację miejsca).

Serdecznie zapraszamy odwiedzających naszą stronę
do zapoznania się z prezentacjami naszych utalentowanych Wychowanków:
https://padlet.com/Wychowawcy1/ou28rp0nwpvkblv8


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV