Dziś jest Niedziela, 9. Sierpnia, 2020 r.
Z kwiatami do: Jana, Klarysy, Rolanda, Romualda  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

UWAGA


Bursa zapewnia opiekę wychowankom, którzy uczęszczają na indywidualne konsultacje w szkołach. Warunkiem przebywania w Bursie jest wcześniejsze poinformowanie wychowawcy grupy:
- w jakich dniach wychowanek będzie uczęszczać na konsultacje w szkole;
- z nauczycielami których przedmiotów odbędzie spotkanie;
- w jakim okresie planuje nocować w bursie.
W okresie egzaminów w Bursie mogą przebywać maturzyści oraz uczniowie klas 8.Wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę, w jakich dniach planują nocować w Bursie - pobyt w placówce mozliwy jest wyłącznie w związku z egzaminami.
Podczas weekendów Bursa jest zamknięta - młodzież musi opuścić placówkę do piątku do godzin popołudniowych.
Osoby przebywające w placówce bedą miały mierzoną temperaturę przy wejściu i w trakcie pobytu w Bursie.
Na terenie placówki obowiązuje noszenie masek, zasłaniajacych nos i usta, oraz częsta dezynfekcja rąk. Szczegółowe zasady zostaną doprecyzowane.

Wychowanek musi przywiezć ze sobą następujące oświadczenie: pobierz--------------------

1. Podanie podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) należy przesłać e-mailem kontakt@bursa.pnet.pl lub złożyć w Bursie do 20.05.2020r.
2. W tabelce WYPEŁNIA SZKOŁA : jeżeli do dnia 20.05.2020r będą szkoły zamknięte, tabelkę proszę wypełnić samodzielnie i podanie odesłać e-mailem.
3. Oryginały przesłanych e-mailem podań należy złożyć w sekretariacie Bursy wraz z adnotacją szkoły, po wznowieniu działalności placówek.
4. W przypadku zaległości w opłatach i nie uregulowaniu tych zaległości do czasu złożenia podania, nie zostanie ono rozpatrzone.
5. Osoby starające się o przyjęcie w kolejnym roku szkolnym informujemy, że Bursa pobiera zaliczkę na poczet opłaty za wrzesień w wysokości 100 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie.
6. W przypadku nie przyjęcia do Bursy, podanie zostanie zniszczone.

Do wydruku : Podanie o przyjęcie do Bursy 2020/2021


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV