Dzi¶ jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
O¶rodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyj±tki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Uprzejmie informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 z uwagi na przewidywany brak miejsc, do bursy nie będą przyjmowani uczniowie szkół podstawowych.

Kryteria przyjęcia nowych wychowanków do Bursy na kolejny rok szkolny:

1. Ustalony przez Stowarzyszenie "ADEPT" limit miejsc dla danej szkoły.

2. Odległość szkoły od Bursy.

3. Odległość Bursy od miejsca stałego zamieszkania ucznia, gwarantująca możliwość współpracy placówki z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawowaniu opieki i wychowania.

4. Wysoka ocena zachowania, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, wolontariat.

5. Sytuacja rodzinna.

6. Utrudniony dojazd , pomimo niewielkiej odległości miejsca zamieszkania od Wrocławia.


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV