Dziś jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Niepubliczna koedukacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla uczniów szkół średnich. Placówka feryjna.

 

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej Bursy.

W dniach od 25-29 maja 2015roku w Bursie Szkolnej Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło zewnętrzną ewaluację problemową dotyczącą funkcjonowania Bursy w zakresie wymagań :

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania Bursy w wyznaczonych obszarach przez: badania ankietowe i rozmowy, jakie wizytatorzy przeprowadzali z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, wychowankami, , rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących z Bursą, ale też własne wnioski wizytatorów podczas obserwowanych zajęć i obserwacji placówki.

Z przeprowadzonej ewaluacji sporządzono raport, w którym określono na jakim poziomie realizowane jest każde wymaganie.

Z dumą informuję, że nasza Bursa pierwszy badany obszar realizuje na najwyższym – bardzo wysokim poziomie – „A” , natomiast drugi badany obszar na wysokim poziomie – „B” .

Każdy zainteresowany może zapoznać się z „Raportem z ewaluacji problemowej” na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty

Wszystkim uczestniczącym w procesie ewaluacji zewnętrznej: wychowawcom i wszystkim pracownikom Bursy, wychowankom , rodzicom, partnerom - serdecznie dziękuję za podjęcie trudu uczestnictwa w tym wydarzeniu.

A całej społeczności placówki gratuluję tak wspaniałego rezultatu, będącego wynikiem naszej codziennej, sumiennej pracy, wzajemnego zrozumienia, ale też rozumienia praw i obowiązków, szacunku, tolerancji i codziennej sympatii.

Dyrektor Bursy – Iwona Loranc – Leśniak

Wrocław, 1 lipca 2015r.

 

 

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV