Dziś jest Sobota, 10. Kwietnia, 2021 r.
Z kwiatami do: Henryka, Makarego, Małgorzaty, Michała  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Statut i Regulamin (wyjątki)
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Dla obecnych mieszkańców

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Stowarzyszenia Wspierania Burs i Internatów  ADEPT we Wrocławiu

Stowarzyszenia Wspierania Burs i Internatów  ADEPT we Wrocławiu Prowadzi obecnie jedną placówkę oœwiatową – bursę szkolną.

 

MISJA

 

Z upoważnienia rodziców, zastępujemy młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania rodzinę, we wszystkich jej funkcjach. Mamy ich pełnomocnictwo, by wspierać i kierować rozwojem ich dziecka przez:

- śledzenie jego osiągnięć szkolnych,

- pomoc w pokonywaniu wszelkich trudności,

- rozwijanie aspiracji,

- kształtowanie społecznie akceptowanych postaw i przekonań

- wdrażanie do samodzielności.

Zapewniamy wychowankom opiekę i bezpieczeństwo.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, rodziców, szkół i środowiska.

            Jesteśmy placówką, w której wszyscy, wzajemnie akceptując prawa i obowiązki, mamy wpływ na jakość życia i pracy.

 

Absolwent  –

- osiąga sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości,

- wybiera zgodną z predyspozycjami i zamierzeniami dalszą drogę edukacji,

- rozwija swoje zainteresowania,

- posiada umiejętności sprzyjające dobrej komunikacji się z innymi,

- charakteryzuje się kulturą osobistą,

- okazuje szacunek każdemu człowiekowi,

- uwzględnia potrzeby innych,

- buduje prawidłowe relacje,

- jest tolerancyjny,

- kieruje się zasadami moralnymi,

- jest odpowiedzialny,

- dba o swoje zdrowie,

- jest samodzielny,

- umie organizować swój czas,

- jest świadomy wartości wyniesionych z własnego środowiska lokalnego, tradycji i kultury polskiej.

 

Nasz budynek jest budynkiem 5-cio piętrowym, bez windy. Posiada 194 miejsca.

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV